Region Östergötland

Cochleaimplantat för vuxna

Vi som jobbar i teamet för cochleaimplantat för vuxna är:

 

Vårdadministratör

Maria Spångberg

 • Inkommande remisser.

Koordinator

Carina Gustafsson

 • Samordnar tider för utredning, inkoppling efter operation och efterkontroller.
 • Kallar och ansvarar för alla bokningar.

Audiolog

Pekka Persson, överläkare

 • Utredning och information.

Kurator

Therese Bohn Eriksson

 • Utredande och stödjande samtal.

Utredning

Bodil Eriksson, audionom/hörselpedagog

 • Hörselmätningar före och efter operationen, utan och med hörhjälpmedel.
 • Hörselträning efter operationen.

Vårdplanerare

Eva Bergwall-Axelsson, sjuksköterska

 • Samordnar och planerar operationer.

Öronkirurg

Johanna Westerberg, överläkare

 • Opererande läkare.

Anpassning

Joakim Blomgren, CI-ingenjör

Mathias Hällgren, CI-ingenjör

 • Tekniskt ansvariga för programmering, skötsel och underhåll av CI-systemet, samt medverkan vid mätningar i samband med operation.

Anpassning

Karl-Johan Lind, CI-ingenjör/audionom

 • Teknisk ansvarig för programmering, skötsel och underhåll av CI-systemet, samt medverkan vid mätningar i samband med operation.
 • Hörselmätningar.

 

E-post: CI-teamet