Region Östergötland

Ledning och organisation för öron-, näs- och halskliniken

Tatiana Jaklovska
Verksamhetschef
010-104 33 88
E-post 

 

Monika Söderholm
Biträdande verksamhetschef
010-103 12 88
E-post 

 

Torbjörn Ledin
Professor, ämnesföreträdare
010-103 25 26
E-post 

 

Lovisa Farnebo
Läkarchef 
010-103 75 29  
E-post 

 

Mats Guldstrand
Vårdenhetschef avdelning 27 US
010-103 40 06
E-post

 

Sofia Wallgren
Enhetschef hörselvården US
010-103 18 40
E-post 

 

Charlott Eklöf Bäckstrand
Enhetschef hörselvården ViN
010-104 33 73
E-post 

 

Jasminka Pinjagic
Enhetschef logopedi
010-103 74 23
E-post 

 

Helena Skansén Nyberg
Vårdenhetschef mottagning/sekretariat US
010-103 77 89
E-post

 

Helen Hernell
Vårdenhetschef mottagning ViN
010-104 32 65
E-post 

 

Jaana Wallberg
Enhetschef sekretariat ViN
010-104 33 81
E-post 

 

Peter Strid
Enhetschef Tolkcentralen
070-242 29 97
E-post