Landstinget i Östergötland

Tolkcentralen

  

Välkommen till tolkverksamheten i Linköping/Östergötland.

Vi erbjuder tolkservice för döva, personer med hörselnedsättning och personer med dövblindhet eller röst-, tal- och språksvårigheter. Hos oss finns även kurator.

Till vänster ser du länkar till våra olika verksamhetsområden, var vi finns, vilka vi är och hur du kan kontakta oss. Du kan också beställa tolk här på vår hemsida.

_____________________________________________________

Aktuellt:

OBS! Ej tolkbeställningar via 3G och sms.

Avbokning tidig morgon, kväll samt helg

Vill du avboka ett tidigt morgonuppdrag samma morgon, ett kvällsuppdrag samma kväll eller under helg. Ring 010-103 78 90, du får då prata med beredskapstolk som meddelar avbokningen till rätt tolk. Är du tolkanvändare, ring via texttelefoni.se (Fd FÖC).

OBS! Om du avbokar en tolkbeställning kommer ingen automatisk bekräftetelse på avbokningen.

Tolkbeställning med bildtelefon

Bildtelefonen kommer att vara påslagen under tolkcentralens telefontider. Samordningen svarar och kan ta emot beställningar.

Vårt telefonnummer till bildtelefonen:

tolkcentralen.ostergotland@t-meeting.se

Välkomna att beställa!

 

 

Ni är välkomna att boka tolk för olika tolkuppdrag, telefontolkningar, översättningar och att beställa tid för samtal med kurator.

Samordnare kan nås på följande tel.nr
010- 103 78 90 (taltel).
010- 103 78 95 (texttel).
070-571 64 84(SMS)

Våra telefontider är: Måndag - torsdag 9-11 och 13-15, fredag 13-15

 


Vid behov av akut sjukvård Ring: SOS 112

För akut tolkbehov ring 010- 103 78 90 via texttelefoni.se

På vår länksida hittar du information om vad ICE är och hur man gör om man vill kunna larma SOS 112 med SMS eller vill använda förmedlingstjänsten för bildtelefon/3G.

 

Med vänlig hälsning
Personalen på Tolkcentralen

 

Gör det själv

Synpunkter och klagomål