Region Östergötland

Ledning och organisation Ögonkliniken, US och LiM

Verksamhetschef Ögonklinikerna Östergötland

Catrin Fernholm
Telefon: 010 -103 33 38
E-post   catrin.fernholm@regionostergotland.se 

Medicinsk ansvarig

Pierfrancesco Mirabelli, överläkare
Telefon 010 -103 47 32
E-post pierfrancesco.mirabelli@regionostergotland.se

Vårdenhetschef

Karin Svenberg
Telefon: 010 - 103 23 14 
E-post:  karin.svenberg@regionostergotland.se

Postadress
Ögonkliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping 

 

Strategisk Ledningsgrupp

Catrin Fernholm, verksamhetschef
Pierfrancesco Mirabelli, medicinskt ansvarig
Helen Setterholm, FoU-samordnare
Karin Svenberg, vårdenhetschef Linköping
Ulf Karlsson, vårdenhetschef Norrköping