Region Östergötland

Ledning och organisation Ögonkliniken, US och LiM

Verksamhetschef Ögonklinikerna Östergötland

Catrin Fernholm
Telefon: 010 -103 33 38
E-post   Catrin.Fernholm@regionostergotland.se

Medicinsk ansvarig

Pierfrancesco Mirabelli, överläkare
Telefon 010 -103 47 32
E-post pierfrancesco.mirabelli@regionostergotland.se

Vårdenhetschef avdelning 14, operation, syncentral

Anna-Lena Åblad
Telefon: 010 - 103 96 41
E-post:  Anna-Lena.Ablad@regionostergotland.se

Vårdenhetschef mottagning, sekretariat

Almir Imsirovic
Telefon: 010 - 103 23 14
E-post:  Almir.Imsirovic@regionostergotland.se

Postadress
Ögonkliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping 

 

Strategisk Ledningsgrupp

Catrin Fernholm, verksamhetschef
Pierfrancesco Mirabelli, medicinskt ansvarig
Helen Setterud, FoU-samordnare
Almir Imsirovic, vårdenhetschef Linköping
Anna-Lena Åblad, vårdenhetschef Linköping
Ulf Karlsson, vårdenhetschef Norrköping