Landstinget i Östergötland

Öron-, näs- och halskliniken

Information för vårdgivare

 

Välkommen till öron-, näs- och halskliniken

Öron-, näs- och halskliniken är en specialitet med verksamhet i Linköping och Norrköping. Vi ingår i Sinnescentrum.

 

Öron-, näs- och halsmottagning US

Öron-, näs- och halsmottagningen ViN

Hörselvård US 

Hörselvård ViN

Logopedmottagning 

Tolkcentralen 

Sekretariat ViN

 

 

 

 

Adress
Öron-, näs- och halskliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Öron-, näs- och halskliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon
010-103 00 00 (växel)

E-post Linköping
(Ej patientärenden)

E-post Norrköping
(Ej patientärenden)