Region Östergötland

Cochleaimplantat för vuxna

Cochleaimplantat har utförts i Linköping på vuxna sedan 1992.

 

Vi som jobbar i teamet för cochleaimplantat för vuxna är:

 

Läkare

Charlotta Johansson
Sumru Keçeli
Filip Lundström
Anna-Maria Wasner

  • Utredning och information.

Kurator

Therese Bohn Eriksson

  • Utredande och stödjande samtal.

Hörselpedagog och audionom

Bodil Eriksson

  • Hörselmätningar före och efter operationen, utan och med hörhjälpmedel.
  • Hörselträning efter operationen.

Vårdplanerare

Martina Daboussi

  • Samordnar och planerar operationer.

Öronkirurger

Marcus Peebo, överläkare
Johanna Westerberg, överläkare

  • Opererande läkare.

Anpassning

Erica Billermark, CI-ingenjör/audionom
Mathias Hällgren, CI-ingenjör, team leader
Karl-Johan Lind, CI-ingenjör/audionom

  • Tekniskt ansvariga för programmering, skötsel och underhåll av CI-systemet, samt medverkan vid mätningar i samband med operation.
  • Hörselmätningar (audionomer).

Koordinator

Rina Shevach

  • Samordnar tider för utredning, inkoppling efter operation och efterkontroller.
  • Kallar och ansvarar för alla bokningar.

 

E-post: CI-teamet