Region Östergötland

Teckenspråk till föräldrar

Föräldrarna till hörselskadade, döva, språkstörda och andra barn med behov av teckenspråk i sin kommunikation erbjuds teckenspråksutbildning av Region Östergötland.

Hörselvården i Linköping erbjuder introduktionskurs på 60 timmar innan föräldrarna sedan erbjuds att gå vidare till den regionala TUFF-utbildningen (Teckenspråks-Utbildning-För-Föräldrar) där man garanteras ytterligare 240 timmars teckenspråk.

Region Östergötland erbjuder även kurser för anhöriga, syskon och barn till döva.