Landstinget i Östergötland

Tolkcentralen

Välkommen till tolkverksamheten i Östergötland

 

Vi erbjuder tolkservice för döva, personer med hörselnedsättning och personer med dövblindhet eller röst-, tal- och språksvårigheter. Hos oss finns även ett dövteam som arbetar gentemot personer med dövhet/dövblindhet.

Du är välkommen att kontakta oss för bokning av teckenspråkstolk, skrivtolk, TSS-tolk, taltjänsttolk samt kontakt med dövteam.

Använd gärna vårt webbformulär för tolkbeställning.

Mer information om oss hittar du på tolkcentralens sida på 1177. Där finner du bland annat aktuell informationen från oss, kontaktuppgifter till dövteamet och broschyrer.

_____________________________________________________

För akut behov av teckenspråkstolk utanför kontorstid:

010-105 99 59

 

Samordnare nås via e-post samt på telefon:

010-105 99 59

 

Våra telefontider:

Måndag: 9-11 och 13-15
Tisdag: 9-11 och 13-15
Onsdag: 9-11 och 13-15
Torsdag: 9-11 och 13-15
Fredag:

13-15

 

Besök gärna vår sida på Facebook!