Landstinget i Östergötland

Tolkcentralen

Välkommen till tolkverksamheten i Östergötland

 

Obs! För information om tolkcentralens ändrade rutiner under rådande situation med coronaviruset, se Aktuell information.

 

Vi erbjuder tolkservice för döva, personer med hörselnedsättning och personer med dövblindhet eller röst-, tal- och språksvårigheter. Hos oss finns även ett dövteam som arbetar gentemot personer med dövhet/dövblindhet.

Du är välkommen att kontakta oss för bokning av teckenspråkstolk, skrivtolk, taltjänsttolk samt kontakt med dövteam.

Använd gärna vårt webbformulär för tolkbeställning. (Länken fungerar endast inom Region Östergötlands intranät)

Mer information om oss hittar du på vår sida på 1177. Välj Hitta vård och sök på tolkcentralen.

_____________________________________________________

För akut behov av teckenspråkstolk utanför kontorstid:

010-105 99 59

 

Samordnare nås via e-post samt på telefon:

010-105 99 59

 

OBS! Under perioden 22/6 - 31/7 är våra telefontider måndag-fredag 9-12.

Våra telefontider:

Måndag: 9-11 och 13-15
Tisdag: 9-11 och 13-15
Onsdag: 9-11 och 13-15
Torsdag: 9-11 och 13-15
Fredag:

13-15