Region Östergötland

Aktuell information

Gäller från och med vecka 23

För att begränsa smitta och säkerställa tillgång till tolkar

För samtliga beställningar erbjuds i första hand tolk på distans. Där det av olika skäl inte är lämpligt eller tekniskt möjligt med distanstolkning sker tolkning på plats.

All tolkning på plats är under förutsättning att allmänna rekommendationer och begränsningar efterföljs.

Beslutsinnehållet kan behöva omprövas och för enskilda beställningar omprioriteras utifrån tillgång till tolkar och i övrigt förändrade omständigheter.

 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar rörande ovanstående information vänligen kontakta enhetschef Peter Strid 070-242 29 97, peter.strid@regionostergotland.se eller vår tolksamordning.