Region Östergötland

Aktuell information

Aktuell information om den rådande situationen på grund av coronaviruset.

För att begränsa smitta och säkerställa tillgång till tolkar

tar vi inte emot besök på tolkcentralen

utför vi inte tolkning eller andra besök på äldreboenden, i äldregrupper och liknande

utför vi inte tolkning som ingår i prioriteringsnivå 3, d.v.s. beställningar som faller under fritidstolkning

Alla typer av tolkbeställningar inom hälso- och sjukvården ska i första hand ske på distans och i andra hand med tolk på plats. Tolkcentralen har en dialog med beställaren och främst används Skype i samband med distanstolkning.

I prioriteringsnivå 2 - exempelvis planerade myndighetsbesök, arbetsplatstolkning och skola - görs en bedömning utifrån bland annat deltagarantal och i övrigt smittrisker. Om det finns möjlighet till distanstolkning så används det i första hand.

För dövblindtolkning sker tolkning på plats i prioriteringsnivå 1 och 2.

Detta gäller tillsvidare och vid förändringar kommer en uppdaterad information.

Om du har frågor eller funderingar rörande ovanstående information vänligen kontakta enhetschef Peter Strid 070-242 29 97, peter.strid@regionostergotland.se eller vår tolksamordning.