Landstinget i Östergötland

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

träning på rehab

 

Rehabiliteringsmedicinska kliniken ansvarar för specialiserad rehabilitering av personer med funktionshinder efter skador eller sjukdomar i nervsystemet.

Klinikens patienter har omfattande och sammansatta funktionsnedsättningar och syftet med rehabiliteringen är att ge förutsättningar för att klara av aktiviteter i det dagliga livet.

I öppenvård sker rehabilitering av personer med medfödda eller förvärvade hjärnskador och ryggmärgsskador. Bland annat görs insatser för patienter med spasticitet, ryggmärgsskador, trafikskador och kommunikationssvårigheter på grund av funktionshinder.

Rehabiliteringsmedicinska kliniken har en vårdavdelning med 16 vårdplatser i enkelrum för patienter med hjärnskador och ryggmärgsskador. 1-2 av platserna är till för svårt sjuka patienter med både övervaknings- och rehabiliteringsbehov.

Vi arbetar i tvärprofessionella team med många olika kompetenser och yrkeskategorier. Vi finns i nybyggda lokaler på plan 15, uppgång L eller K, på Universitetssjukhuset i Linköping. Här finns nu också en utemiljö på våra terrasser.

I samverkan med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet bedriver kliniken utbildning och forskning inom området för rehabiliteringsmedicin.

Rehabiliteringsmedicinska kliniken har drygt 130 medarbetare.

 

   
   
   

 Patientinformation om kliniken finns på 1177.se

 Adress
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon
010-103 15 98 (sekr)

E-post
Epostadress

Patientinformation om kliniken finns på 1177.se