Landstinget i Östergötland

Information till vårdgivare

Rehabiliteringsmedicinska kliniken erbjuder högspecialiserad rehabilitering för personer med ryggmärgsskador och hjärnskador.

Mer information finns under respektive team/program till vänster.

 

Covid – 19

I samband med covid -19 pandemin sammanställer vi på Rehabiliteringsmedicinska kliniken information som är relevant för vårdgivare som kommer i kontakt med våra patientgrupper. Denna information kommer att samlas och publiceras här och uppdateras kontinuerligt.

  

Andning vid luftvägsinfektion
I detta dokument har fysioterapeuterna vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping sammanställt rekommendationer och övningar som patienter med neurogen andningspåverkan kan använda sig av hemma vid problem med luftvägarna som inte är akuta.

Pdf: Andning vid luftvägsinfektion

 

Covid-19 och hjärnskada – frågor och svar

Rehabiliteringsmedicinska kliniken får många frågor från patienter med hjärnskador och deras anhöriga rörande pågående pandemi. I följande dokument har  klinikens läkare sammanställt frågor och svar

Pdf: Covid-19 och hjärnskada - frågor och svar 

 

Covid-19 och ryggmärgsskada – frågor och svar
Många av Rehabiliteringsmedicinska klinikens patienter med ryggmärgsskador, har frågor rörande ryggmärgsskadan och pågående pandemi. I följande dokument har klinikens läkare sammanställt vanliga frågor och försökt besvara dem.

Pdf Covid-19 och ryggmärgsskada - frågor och svar 

 

Patient med hjärnskada

Detta dokument beskriver kortfattat vanliga konsekvenser av hjärnskada som vårdgivare som normalt inte kommer i kontakt med denna patientkategori behöver ta i beaktan. Dokumentet är ett följebrev att fylla i och skriva ut, för patienten att ta med sig när denne söker vård.

Pdf Patient med hjärnskada

 

Patient med ryggmärgsskada
Detta dokument är framtaget i samarbete med Stiftelsen Spinalis och projektet Ryggmärgsskada.se. Dokumentet beskriver kortfattat vanliga konsekvenser av en ryggmärgsskada, som vårdgivare som normalt inte kommer i kontakt med denna patientkategori behöver ta i beaktan. Dokumentet är ett följebrev att fylla i och skriva ut, för att ta med sig när patienten söker vård.

Pdf Patient med ryggmärgsskada

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 010-1031598

E-post: rehabmedklinus@regionostergotland.se

Patientinformation om kliniken finns på 1177.se