Region Östergötland

Rehabiliteringsmedicinska kliniken - Ledning

 

  

Verksamhetschef

Wolfram Antepohl
Tel.: 010-103 15 85
E-postadress

 

 

Fou-samordnare

Kersti Samuelsson
Tel.: 010-103 15 60
E-postadress

 

Enhetschef


(Öppenvård)
Marie Samuelsson
Tel.: 010-103 44 58
E-postadress

 

Vårdenhetschef

 
(Avdelning 55)
Madeleine Wikström
Tel.: 010-103 15 75
E-postadress

Vårdenhetschef


(Avdelning 55)
Berith Vikman-Johansson
Tel.: 010-103 15 78
E-postadress