Region Östergötland

LedningsgruppenVerksamhetschef Smärt- och rehabiliteringscentrum
Anders Kjellgren, leg sjukgymnast
Tel: 010-103 00 00
E-post: Anders.Kjellgren@Regionostergotland.se

 


Medicinskt ledningsansvarig läkare, överläkare Lena Fagerström


Medicinskt ledningsansvarig läkare vid Smärt- och rehabenheten 
Lena Fagerström, överläkare
Tel: 010-103 00 00
E-post: Lena.Fagerstrom@Regionostergotland.se

 


Medicinskt ledningsansvarig läkare vid Smärtenheterna Linköping, Motala och Norrköping
Emmanuel Bäckryd, överläkare
010-103 00 00
E-post: Emmanuel.Backryd@Regionostergotland.se

 


Enhetschef vid Smärtenheterna Linköping, Motala och Norrköping
Anna Hahne, leg sjuksköterska
Tel: 010-103 00 00
E-post: Anna.Hahne@Regionostergotland.se

 

Enhetschef vid Smärt- och rehabenheten

Frida Svanholm, leg arbetsterapeut
Tel: 010-103 00 00
E-post: Frida.Svanholm@Regionostergotland.seBjörn Gerdle, Professor, forskningschef
Tel: 010 103 15 74
E-post: bjorn.gerdle@liu.se