Landstinget i Östergötland

Advanced Life Support Provider Course (ALS)


Clinicum Östergötland inbjuder, i samarbete med Svenska rådet för hjärt-lungräddning, till en europeisk grundkurs i avancerad hjärt-lungräddning där fokus är teamledarskap och behandling före, under och efter hjärtstopp.

Kursen leds av svenska och internationella instruktörer och ges enligt ERC:s riktlinjer för hjärt-lungräddning. Efter godkänd kurs registreras och utfärdas internationellt certifikat. Kursen ges muntligt på engelska och svenska. Kurslitteraturen är på engelska. Före kurs rekommenderas genomgången grundutbildning i avancerad hjärt-lungräddning (A-HLR).

Målgrupp: Främst läkare och sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård, intermediärvård eller intensivvård.

Tidsomfattning: Kursen ges under två sammanhängande dagar. Ett förtest skickas hem till kursdeltagaren cirka 6 veckor före kursstart. Kursdeltagaren får med hjälp av ett inlogg till ERC:s hemsida tillgång till kursboken i PDF-format. Här finns även instuderingsfrågor för den som önskar. Kursboken måste vara genomläst och testet gjort innan kursstart. Förtestet lämnas in vid registreringen på kursens första dags morgon. Planera därför in studietid innan kursdagarna.

Avgift: 8 200 SEK exklusive moms. I avgiften ingår kurslitteratur, förtäring under kursdagarna samt kursmiddag den första dagen. Kursavgiften täcker inte kostnad för resor eller boende. För externa deltagare tillkommer en administrativ avgift på 125 kr.

Avanmälan: Om du avanmäler dig mer än fyra veckor före kursen, återbetalar vi 50 % av kursavgiften. Om du avanmäler dig mindre än fyra veckor före kursstart återbetalas inte kursavgiften. Vi kan eventuellt ge dig rabatt på kommande kurstillfällen.

Kurslokaler:

Linköping:
Clinicum Universitetssjukhuset ingång 50 plan 12

Norrköping:
Vrinnevisjukhuset, ViNgården, ingång 10

Motala:
Lasarettet i Motala Hus B plan 10

Mer information:

Course information in English 

ALS programme

Kurstillfällen:

4-5 december 2019 i Linköping

Anmälan:

Anställda inom Region Östergötland:
Kompetensportalen interna

Övriga:
Kompetensportalen externa

Vid frågor kontakta:

clinicum@regionostergotland.se