Landstinget i Östergötland

European Trauma Course (ETC)


Clinicum i Östergötland inbjuder till en 2,5-dagars europeisk traumakurs där fokus är teamarbete och non-technical skills.

Kursen leds av internationella instruktörer och efter godkänd kurs registreras och utfärdas internationellt certifikat. Kursen ges muntligt på engelska och kurslitteraturen är på engelska.

ETC är en praktiskt inriktad kurs där 85 % av kurstiden ägnas åt scenariobaserade workshops. Under kursen simulerar kursdeltagarna 30 traumafall.


Målgrupp:
Läkare/teamledare och alla professionella sjukvårdsgivare som jobbar med skadade patienter. Under kursen kommer deltagaren bedömas kontinuerligt som medlem i teamet och som teamledare. Det finns möjlighet att observera kursen som observatör (passiv deltagare) till en kostnad av 2 500 kr exklusive moms. En observatör får allt kursmaterial och är indelad till grupparbetet. Observatören får möjlighet att följa med till varje station, utan att vara agerande medlem i traumateamet. Ibland kan observatören få rollen som patient, är välkommen att medverka under återkoppling efter varje fall och vi räknar med observatörernas hjälp vid sluttentan. Därför är det önskat att observatören är med under hela kursen, precis som våra ordinarie deltagare.

Tidsomfattning: Kursen ges under 2,5 sammanhängande dagar.

Avgift: 10 800 kr exklusive moms. I avgiften ingår kurslitteratur, förtäring under kursdagarna samt kursmiddag den första dagen. Resa och boende ingår inte i kursavgiften. För externa deltagare tillkommer en administrativ avgift på 125 kr.

Avanmälan: Om du avanmäler dig mer än fyra veckor före kursen återbetalar vi 50 % av kursavgiften. Om du avanmäler dig mindre än fyra veckor före kursen återbetalas inte kursavgiften. Vi kan dock eventuellt ge dig rabatt på kommande kurstillfällen.

Kurslokaler:

Linköping:
Clinicum Universitetssjukhuset ingång 50 plan 12

Norrköping:
Vrinnevisjukhuset ViNGården ingång 10

Motala:
Lasarettet i Motala Hus B plan 10

Länkar:

http://europeantraumacourse.com/

Kurstillfällen:

27-29 mars 2018

23-25 maj 2018

Plats: 

Universitetssjukhuset Linköping
Clinicum ingång 50 plan 12


Anmälan:

Anställda inom Region Östergötland:
Kompetensportalen interna

Övriga:
Kompetensportalen externa 

Vid frågor kontakta:

clinicum@regionostergotland.se

Kursansvarig:

Ferenc Sari, nås via Clinicum@regionostergotland.se