Landstinget i Östergötland

Komplementär och integrativ medicin

Par som utför yoga 

Komplementärmedicinska metoder (KAM) är metoder som i dag inte är helt integrerade i den konventionella vården, men där positiva effekter har kunnat ses.

Några exempel är medicinsk yoga, taktil beröringsmassage och trädgårdsterapi.

Läs mer om komplementärmedicin >>>

     
 

Aktuellt

 
  

Presentation av KIPPEN 2018 + nätverksträff KAM kommer att ske 28 mars i Linköping.

 Anmäl dig här

 
     

 

Stöd att få inom Region Östergötland

För att kunna tillgängliggöra fler av de komplementärmedicinska behandlingsmetoderna till patienter inom regionen, erbjuder Region Östergötland olika former av stöd till vårdande verksamheter:

 • Kunskapsstöd
  Med jämna mellanrum anordnas utbildningar, föreläsningar och workshops om komplementära metoder.
 • Omvärldsbevakning
  Vi presenterar relevant forskning inom Komplementärmedicin >>>
 • Nätverk för integrativ hälso- och sjukvård
  Syftet med nätverket är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte och kunna utveckla en mer integrativ hälso- och sjukvård i Region Östergötland.
  Läs mer om nätverket >>>
 • Stöd i att prova och utvärdera komplementära metoder
  Läs mer om KIPPEN (komplementär integrativ projektpott) >>>

 

 

Kontakt

 

För att få veta mer om det stöd du kan få av Region Östergötland gällande användning av komplementärmedicin, välkommen att kontakta:


Lotta Hedlin
Tel. 070-216 60 92