Landstinget i Östergötland

Ungdomsenkäten Om mig

Om mig är en webbenkät om hälsa och livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten genomförs som ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland, och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.

Snart är det dags att genomföra höstens enkät som bland annat fokuserar på vilka frågor ungdomar tycker är viktiga inför valet och hur coronapandemin har påverkat deras syn på sig själva och livet. 

Ta gärna del av vårt senaste nyhetsbrev som handlar om sexuell läggning och hälsa! 

 

 

 

 

Kontakt

 

Hanna Henriksson
Samordnare
Tel. 010-103 93 22

 

Emma Hjälte
Utvecklingsledare
Tel. 010-103 63 06

Lista på kommunala kontaktpersoner