Landstinget i Östergötland

Regelverk för hjälpmedelsförskrivning

   
   
   

Hjälpmedelspolicyn är gemensam för Region Östergötland och länets kommuner och beskriver huvudmännens synsätt och viljeinriktning kring hjälpmedel.

Dokumentet Regelverk för hjälpmedelsförskrivning är ett verktyg för att säkerställa att personer med funktionshinder får en likvärdig bedömning och tillgänglighet till hjälpmedel i Östergötland. Dokumenten ska i första hand ge vägledning åt medarbetare inom hälso- och sjukvården som arbetar med hjälpmedelsförskrivning, men de ska också tjäna som allmän information till brukare, deras anhöriga, intresseorganisationer med flera. 

Regelverk för hjälpmedelsförskrivning 

  

Övriga bilagor

Tillämpningsanvisningar för telefoneringshjälpmedel
Rutin för utprovning och uppföljning av telefoneringshjälpmedel

 

 

Förskrivningsanvisningar för medicinska behandlingshjälpmedel: Andningshjälpmedel

Dessa hjälpmedel är klinikhjälpmedel och ansvaret fördelas enligt nedan


Centrala ländelen
personer över 18 år
barn upp till 18 år

 
Lungmedicinska kliniken, US, Linköping
Barnkliniken, US, Linköping    

           
Västra ländelen
personer över 18 år
barn upp till 18 år

Medicinska specialistkliniken, LIM, Motala
Barnkliniken, LIM, Motala

Östra ländelen
personer över 18 år
barn upp till 18 år

Medicinkliniken, VIN, Norrköping
Barnkliniken, VIN, Norrköping

           
 Inhalator med nebulisator, PEP/RMT-utrustning